Met “betrokken individueel leren” willen we niet alleen het leerrendement over langere termijn veel hoger krijgen, ook willen we een basis bieden voor de invulling van de verantwoordelijkheid die iedereen heeft voor zijn of haar eigen ontwikkeling. Het uitgangspunt hierbij is dat het eigen individueel leerproces centraal staat.

Te vaak zien we dat een leertraject met goede wil wordt gestart, maar dat na een beperkte tijd de motivatie tot verdergaan sterk afneemt. We leren dan veel minder dan in eerste instantie werd verwacht of gehoopt. Hoe vaak hoor je niet 'ik ben te oud om te leren?' Sta je na de 35e stil in je ontwikkeling? Kabbel je lekker voort in de dagelijkse gang van zaken? Vertrouw je er op dat je baan tot in de eeuwigheid van 'jou' blijft? Stilstand is achteruitgang. Met alle gevolgen van dien.

Wie is er eigenlijk verantwoordelijk voor jouw ontwikkeling? En wat heb je daar de afgelopen jaren structureel aan gedaan? Was voor de lagere motivatie maar eenduidig één reden aan te geven, dan was de oplossingsrichting ook eenvoudig. Bij nader onderzoek blijkt het een complex aan factoren te zijn die elk een deel van sterkte van de totale keten bepalen. Elk met een grote impact op de totale keten. Bijvoorbeeld slechte opdrachten, onvoldoende zicht op wat je leert, materiaal dat niet jouw niveau is waar je aan toe bent, verplichte aanwezigheid, geen echte uitdaging,etc, etc.

Wat gebeurt er als we wel gemotiveerd blijven? Enthousiasme, ontwikkeling in de carrière, minder fouten tijdens het werk, meer studiepunten in kortere tijd, betere resultaten, goed bij kunnen blijven, etc etc. Is dat meer iets wat je wit?

Effectief leren in 6 stappen

In de 'engaged learning loop' (klinkt beter dan in het Nederlands ;) hebben we gekeken hoe mensen wél betrokken blijven, en een aantal belangrijke oorzaken voor deze betrokkenheid samengevoegd. Wel vanuit verschillend perspectieven, maar samenhangend voor een langdurig succesvol betrokken leertraject. Ook voor jou! We hebben dit in 6 herkenbare stappen ingedeeld..

Hoe ziet deze engaged learning loop er uit?